ÁSZF-adatvédelem

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) axx mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató)

név: MAP INDEX KFT
székhely: 1223 Budapest, Babarózsa köz 7.
cégjegyzékszám: 01-06-774885
bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
adószám: 22312945-2-43.
központi e-mail cím: pallagigy@gmail.com
telefonszám: +36-1-456-13-27
Üzlet (bemutatóterem címe) : 1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14.
Lurdy Ház Fsz. 50. 

és a MAP INDEX Kereskedelmi és Szolgáltató KFT  által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél ( továbbiakban Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A webáruházban történő vásárlást, és az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 45/2014. (II. 26.) sz Korm. rendelet és a 2011/83 EU direktíva és a 2001. évi CVIII. törvény
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet
- Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet

Az üzlet nyitvatartási ideje:
Hétfő:            10:00 - 19:00
Kedd:            10:00 - 19:00
Szerda:         10:00 - 19:00
Csütörtök:     10:00 - 19:00
Péntek:         10:00 - 19:00
Szombat:      10:00 - 19:00
Vasárnap:     Zárva

Szolgáltató rendszere a rendeléseket rögzíti nyitvatartási időn kívül is, de telefonon csak nyitvatartási időben érhető el, valamint az elektronikus levélben (e-mailen) feltett kérdésekre is csak nyitvatartási időben válaszol.


1. VÁSÁRLÁS MENETE

Webáruházunkban megvásárolható termékek ára mindig bruttó, 27%-Áfa-t tartalmazó fogyasztói ár, magyar forintban értendő és nem tartalmazza a szállítási költséget.

A fogyasztó (vásárló) a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.


Fizetés módja:
- A megadott bankszámlára 10% előre utalással, majd a fennmaradó összeg kifizetése a kiszállító személynek.
- Csekken, vagy postautalványon történő fizetés. (Csak a pénz beérkezése után történik a kiszállítás, vagy átvétel.)
- Utánvételes fizetés a kiszállító személynek.
- Fizetés a bemutatóteremben

Megrendelést a webáruházba kizárólag interneten keresztül fogadunk el a pallagigy@gmail.com  e-mail címen.

A megrendeléshez Önnek először regisztrálnia szükséges, melyről visszaigazolást kap e-mailben.

A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálta magát és megadta a szállítási és számlázási adatait. A regisztráció során az adatlapot pontosan és hiánytalanul kell kitölteni.

A webáruházban lévő termékek a „Kosárba” gombra való kattintás után a felhasználó virtuális bevásárlókosarába kerülnek. A felhasználó kosarának tartalma a megrendelés véglegesítése előtt bármikor módosítható, azaz termékeket vehet ki belőle, és rakhat bele. Kiválaszthatja azt is, hogy egyes termékből milyen mennyiséget szeretne vásárolni.

Ez után a vásárlói adatok megadása után kiválaszthatja a megrendelt termék átvételének módját. Amennyiben Ön a bemutatótermi átvételt választja a rendelés összegzése után, a rendelés elküldése menüpontra kattintva megkapja a rendelés azonosítási számát melyet majd a banki átutaláskor mindenképp fel kell tüntetni. Maximum 48 órán belül kollégánk tájékoztatja a termék várható átvételének időpontjáról. Önnek csak abban az esetben kell a termék árát átutalni., amennyiben a termék várható átvételének időpontját elfogadja. A fizetendő összeg bankszámlánkra érkezése után küldünk egy értesítő e-mailt a pénzügyi teljesítésről mellékelve a számlát. A termék bemutatóterembe történt beérkezésekor Önt ismételten megkeressük telefonon vagy e-mailben és tájékoztatjuk az átvétel lehetőségéről. Ön és a Szolgáltató között csak abban az esetben jön létre szerződés amennyiben a termék várható átvételi idejét elfogadja.

Amennyiben Ön a kiszállításra ajánlatot kér, kollégánk maximum 48 órán belül árajánlatot ad a várható szállítás idejével együtt. Önnek csak abban az esetben kell a termék árát átutalnia amennyiben a kiszállítás árajánlatát és várható szállítás idejét elfogadja. Ön és a Szolgáltató között csak abban az esetben jön létre szerződés amennyiben a részletesen közölt megrendelési és szállítási feltételeket elfogadta.

Nagykereskedelmi mennyiségnek tekinthető megrendelés Szolgáltató webáruházában nem vásárolható. Ilyen nagyságrendű megrendelést csak személyesen fogadunk el - a Szolgáltató bemutató termében - írásos szerződéssel, és ez nem tekinthető internetes vásárlásnak.

 
1.1 Termék átvétele személyesen:

Amennyiben ezt az átvételi módot választja a bemutatóterem nyitvatartási idejében - a termék megérkezését tájékoztató telefonon vagy e-mailben történt értesítés után - bármikor átveheti. Kérjük hozza magával a visszaigazoló e-mail másolatát. Amennyiben Ön nem tudja a terméket átvenni, meghatalmazással az Ön által meghatalmazott személy is átveheti, de ebben az esetben kérjük ezt felénk előre e-mailban közölni. Az eredeti számlát és a garancia papírokat a termékkel együtt adjuk át.

1.2 Szállítás:

Amennyiben szállításra vonatkozó ajánlatunkat és a várható szállítás idejét elfogadta, a termék megérkezése után kollégánk megkeresi Önt telefonon vagy e-mailben és leegyezteti a kiszállítás pontos idejét. Felhívjuk figyelmét, hogy a termék átvételekor nagy gondossággal járjon el, és ellenőrizze le, hogy a termék sérülés mentesen és ha van a szükséges alkatrészekkel együtt érkezett-e meg. A termékkel együtt kapja meg az eredeti számlát és a garancia papírokat is. Az termék átvételét szállító levél aláírásával igazolja. Sérült vagy hiányos termék esetében mindig készítsen jegyzőkönyvet és a szállítóval írassa alá, valamint értesítse a Szolgáltatót e-mailben vagy telefonon. Utólagos jegyzőkönyv nélküli reklamációt az árú sérüléséről, vagy hiányosságáról nem áll módunkban elfogadni.


2. A Szolgáltató az árak megváltoztatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ennek következtében a termékek, árainak módosítása a már megrendelt termékekre nem vonatkozik, azok áránál a megrendeléskori honlapon szereplő ár az irányadó. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.1 A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az Adataim menüpontban van lehetősége az Ügyfélnek. Aktív megrendelés szállítási vagy számlázási adatainak módosítására csak a Szolgáltató központi e-mail címén van lehetőség.


3. S z a v a t o s s á g, g a r a n c i a

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

 
4. Adatkezelés és adatvédelem

A Szolgáltató és az Ügyfél között elektronikus úton történt szerződés köt magyar nyelven, amennyiben az Ügyfél elfogadja a megrendelési és szállítási feltételeket. Szolgáltató az iratokat iktatja és hozzá férhető módon tárolja. Az Szolgáltató az Ügyfél által megadott
adatokat kizárólagosan a megrendelés megvalósulásához használja fel. A Szolgáltató az ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 2011. évi CXII. törvény információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.


A Szolgáltató adatvédelmi azonosítási száma: megkérése folyamatban van.

 

5. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

5.1. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

5.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és nem érinti az érvényes megrendelés alapján már létrejött szerződéseket.

 

6. Elállás joga

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) sz. Korm. rendelet és a 2011/83 EU direktíva és a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint a vevő az eladóval elektronikus úton kötött szerződéstől, 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Indoklás nélküli elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.

Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával és a garancia papírokkal együtt visszajuttatni. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek.

Nem vonatkozik az elállás joga az átvétel után megsérült termékekre.

A megrendelés lemondását írásos formában jelezze ügyfélszolgálatunk felé az pallagigy@gmail.com email címen.

Az Ügyfél a megrendeléssel kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, minden pontjával egyet ért és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

 
Budapest 2012.11.28.